Homepage  > Producten  >

Tijdsynchronisatie

Als basis voor tijdsynchronisatie wordt in alle gevallen gebruik gemaakt van een atoomklok. Deze heeft een nauwkeurigheid van 10-13. Dit komt overeen met een afwijking van 1 seconde in de 300.000 jaar!
Ter vergelijking: een kwartsklok heeft gemiddeld een nauwkeurigheid van 4 x 10-6, een afwijking van ongeveer 2 minuten per jaar.

Voor de overdracht van het tijdsignaal worden twee systemen gebruikt: het DCF (data code format)- en het GPS (global positioning system)-systeem.

Daar wij voor beide synchronisatiesystemen een grote verscheidenheid aan producten leveren, hebben we deze op eigen pagina's geplaatst

Overzicht van de pagina's met informatie over onze tijd-synchronisatie producten.

Voor informatie over deze producten kunt u contact opnemen met:

Projecto - Measurements and controls
Vaartweg 172-174
8243 PP Lelystad
Tel: 0320-257805
Fax: 0320-257811
E-mail: info@projecto.nl