Homepage  > Producten  >

Diktemeters

Basic profieldiktemeter


Deze diktemeter bestaat uit een operator's terminal, printer for reports, bus, local gauge controller en een scanner & measure head.

Profieldiktemeter voor plastickalanders


De profieldiktemeter voor plastickalanders RM 200 EK bestaat uit een operator's terminal, plastic calandar, scanner & measure head en de printer for reports.

Diktemeetsysteem voor de folieindustrie


Het diktemeetsysteem voor de folieindustrie R 100 CO bestaat uit een operator's terminal, bus, LGC (line group controller), scanner and gaugehead, PCI (proces control interface) for autocontrol en de printer for reports.

Differentiaaldiktemeter voor plastic coatings

De differentiaaldiktemeter voor plastic coatings RM 300 ED meet de opgebrachte laag. De meting werkt me twee meetkoppen: één voor het opgebrachte materiaal en één erna. Dit verschil wordt weergegeven op een beeldscherm.


De differentiaaldiktemeter voor plastic coatings RM 300 ED bestaat uit een operation station, further operation and control stations, ethernet TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), Gauge 1 (base material), coating, gauge 2 (total=base material + coating)..

Wanneer u nog geen keuze heeft kunnen maken, bezoekt u dan ons overzicht van de diktemeters nogmaals.

Voor informatie over deze producten kunt u contact opnemen met:

Projecto - Measurements and controls
Vaartweg 172-174
8243 PP Lelystad
Tel: 0320-257805
Fax: 0320-257811
E-mail: info@projecto.nl